« terug naar vorige pagina

Klachtenreglement

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt of ontevreden bent. Uw klacht kan gaan over de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.

Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. We stellen het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wij proberen het dan samen met u op te lossen. Bespreek uw klacht eerst met de medewerker waar u een klacht over heeft. U kunt hiertoe indien gewenst onderstaand klachtenformulier invullen.

Vindt u het lastig om met de betreffende medewerker over uw klacht te praten? Of komt u er samen met de huisarts/medewerker er niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris via 0570-501770.

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.