« terug naar vorige pagina

Uitschrijven

Toestemmingsformulier overdracht medisch dossier bij uitschrijving
De praktijk gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij vragen u daarom schriftelijk toestemming te geven voor de overdracht van uw medisch dossier.
Let op: Voor partners en gezinnen geldt dat ieder persoon afzonderlijk zijn/ haar naam en handtekening moet
invullen op een eigen formulier.

De medische wetgeving stelt dat kinderen vanaf 12 jaar zelf en ouder/ voogd* toestemming moeten geven voor de overdracht van hun dossier. De ouder/voogd geeft toestemming voor kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Voor kinderen van gescheiden ouders dienen beide ouders toestemming te geven voor overdracht van het medisch dossier van het kind.

Uitschrijfformulier Huisartsenpraktijk Kapsenberg