« terug naar vorige pagina

Medische verklaringen

Wij krijgen regelmatig het verzoek om een medische verklaring bijvoorbeeld voor school, het reisbureau, de werkgever of de woningbouwvereniging. Een behandelend huisarts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn of haar eigen patiënten. De patiënt kan zelf informatie gegeven aan betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijke arts inschakelen. Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG). De KNMG verwoordt dit als volgt:

Standpunt KNMG
De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en). Meer hierover kunt u lezen op www.knmg.nl