Veelgestelde vragen

 • De praktijk gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij vragen u daarom schriftelijk toestemming te geven voor de overdracht van uw medisch dossier.

  Vul dit uitschrijfformulier Huisartsenpraktijk Kapsenberg in en stuur hem ondertekend naar huisartsenpraktijkkapsenberg@hcdo.nl of geef hem af bij de balie.

  Pas nadat we dit formulier hebben ontvangen, versturen we uw dossier naar uw nieuwe huisarts.

  Let op: Voor partners en gezinnen geldt dat ieder persoon afzonderlijk zijn/ haar naam en handtekening moet invullen op een eigen formulier.

  De medische wetgeving stelt dat kinderen vanaf 12 jaar zelf en ouder/ voogd toestemming moeten geven voor de overdracht van hun dossier. De ouder/voogd geeft toestemming voor kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Voor kinderen van gescheiden ouders dienen beide ouders toestemming te geven voor overdracht van het medisch dossier van het kind.

 • Wij bieden geen mogelijkheid tot keuringen/ rijbewijskeuringen in de praktijk. Hiervoor kunt u bij onderstaande organisaties terecht.

  www.goedkopekeuring.nl                          085-4883616, in Raalte

  www.regelzorg.nl                                         088-2323300, in Raalte

  Carinova (alleen leden service pakket)    0900-8662

 • Helaas hebben wij geen invloed op de wachtlijst bij een verzorging/verpleeghuis. Hiervoor verwijzen wij u naar het CIZ www.ciz.nl.

 • Wij krijgen regelmatig het verzoek om een medische verklaring bijvoorbeeld voor school, het reisbureau, de werkgever of de woningbouwvereniging. Een behandelend huisarts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn of haar eigen patiënten. De patiënt kan zelf informatie gegeven aan betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijke arts inschakelen. Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG). De KNMG verwoordt dit als volgt:

  Standpunt KNMG
  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en). Meer hierover kunt u lezen op www.knmg.nl

 • Bent u woonachtig in Luttenberg of Mariënheem? Dan kunt u zich bij onze praktijk inschrijven. In geval van spoed moeten wij binnen 15 minuten bij u kunnen zijn.

 • Een consult duurt 15 minuten. In die 15 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat hij of u eraan kan doen. Vervolgens krijgt u de uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert  huisarts alles in, in uw dossier.

  Mocht u meerdere problemen willen bespreken, plan dan een dubbelconsult. Ook hier zit een maximum aan wat we kunnen bespreken. We willen u graag de juiste aandacht geven. Omdat het voor de volgende patiënt, maar ook voor ons niet prettig is wanneer het spreekuur uitloopt, kan het zijn dat we u soms vragen om een nieuwe afspraak te maken. Wij hopen op uw begrip.

  Mocht u twijfelen of uw klachten binnen de beschikbare tijd besproken kan worden? Vraag dit dan aan de assistente bij het maken van de afspraak.

 • We bespreken bij het aanvragen van een onderzoek met u af hoe u de uitslag krijgt. Meestal kunt u deze online via Mijngezondheid.net of de Medgemak app inzien of vragen wij u ons te bellen. Soms bellen we u bij een uitslag als dit nodig is of wanneer we dit expliciet hebben afgesproken. Ook is het mogelijk om de uitslag te bespreken in een afspraak.

 • We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over Mijngezondheid.net:

  • Aanmelden en inloggen
  • Digi-D
  • Medgemak
  • Veiligheid en privacy

  Meer informatie vind u op de website van Mijngezondheid.net.